Pediatria pre prax 1/2013

Celoroční péče o dětskou pokožku

MUDr. Stanislava Polášková

Článek pojednává o aspektech péče o dětskou pokožku z hlediska nových poznatků o epidermální bariéře a ovlivnění její funkce různými zevními faktory (vodou, detergenty, povětrnostními vlivy) a hledá možnosti, jak zabránit jejímu poškození a zachovat, případně podpořit plnou funkčnost epidermální bariéry.

Kľúčové slová: epidermální bariéra, hydratace kůže, očista kůže, mýdla a syndety, emoliencia, ochrana kůže před slunečním zářením.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Year-round care of a child’s skin

The article deals with aspects of care of a child’s skin from the perspective of recent knowledge on the epidermal barrier and its function altered by various external factors (water, detergents, weather effects) and explores options for preventing skin damage and preserving and/or supporting complete functioning of the epidermal barrier.

Keywords: epidermal barrier, skin hydration, cleansing of skin, soaps and syndets, emollients, skin protection from sun rays.