Pediatria pre prax 5/2007

CELIAKÁLNA CHOROBA V PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI

MUDr. Mária Krajčírová

Celiakálna choroba je autoimunitné ochorenie spôsobené gluténovými bielkovinami prítomnými v pšenici, jačmeni a raži. Celiakálna choroba bola v minulosti považovaná za zriedkavé ochorenie včasného detského veku. V súčasnosti je celiakia diagnostikovaná stále častejšie a je považovaná za bežné ochorenie, prítomné v každom veku s rôznymi klinickými prejavmi a komplikáciami. Aktívna celiakálna choroba je charakterizovaná intestinálnymi a extraintestinálnymi klinickými prejavmi. Celiakia je spojená aj so zvýšeným výskytom mnohých ochorení ako je sideropénia, osteoporóza, dermatitis herpetiformis, mnohými neurologickými, psychiatrickými, endokrinologickými a inými autoimunitnými ochoreniami. Za „zlatý štandard“ diagnostiky celiakálnej choroby je považovaná biopsia tenkého čreva. V liečbe celiakálnej choroby indikujeme celoživotnú bezlepkovú diétu, ktorá pacienta s celiakiou udržuje v remisii ochorenia.

Kľúčové slová: celiakálna choroba, autoimunitné ochorenia, bezlepková diéta.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CELIAC DISEASE IN PRIMARY CARE

Celiac disease is a common autoimmune disorder, induced by the intake of gluten proteins present in wheat, barley and rye. Previously, it was considered to be a rare childhood disorder, but is actually considered a frequent condition, present at any age, which may have multiple complications. Active celiac disease is characterized by intestinal and/or extra-intestinal symptoms. Celiac disease is associated with increased rates of several diseases, such as iron deficiency anemia, osteoporosis, dermatitis herpetiformis, several neurologic and endocrine diseases, various types other autoimmune disorders. The biopsy of small intestine is considered to be the “gold standard” for diagnosis celiac disease. Treatment of celiac disease dictates a strict, lifelong gluten-free diet, which results in remission for most individuals.

Keywords: celiac disease, autoimmune disorders, gluten-free diet.