Pediatria pre prax 2/2008

BRONCHOPULMONÁLNA DYSPLÁZIA – CHRONICKÉ PĽÚCNE OCHORENIE PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ

MUDr. Jaroslava Orosová

Bronchopulmonálna dysplázia (BPD) je najčastejšie chronické pľúcne ochorenie včasného detského veku. Štrukturálne zmeny v pľúcnom tkanive, ktoré určujú príslušný klinický obraz, sa začínajú vyvíjať už od 5. dňa života a plynule nadväzujú na syndróm hyalinných membrán u nezrelých a nedonosených detí. Röntgenové zmeny pľúc majú najväčšiu výpovednú hodnotu v dlhodobej predpovedi vývoja pľúcnych funkcií. V priebehu prvých 2 rokov života majú deti s BPD zvýšenú incidenciu infekcií horných aj dolných ciest dýchacích a vysoké riziko respiračného zlyhania v ich priebehu. Infekcie vyžadujú opakované hospitalizácie. Najčastejšou príčinou infekcie dolných ciest dýchacích (bronchiolitídy a pneumónie) u nedonosených novorodencov je Respiratory Syncytial Virus (RSV).

Kľúčové slová: novorodenec s nízkou pôrodnou hmotnosťou, závislosť na kyslíku, chronické pľúcne ochorenie, dlhodobé výstupy, Respiratory Syncytial Virus (RSV).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA – CHRONIC LUNG DISEASE IN PRETERM INFANTS

Bronchopulmonary dysplasia (BPD) is a most common cause of chronic lung disease in infants. Histological lung changes are present in 5 days of life in preterm infants who had Hyaline Membrane Disease (HMD). Radiographic changes predicts lung functions abnormalities in long-term outcome. Infants with BPD develop repeated lower respiratory tract infection within first 2 years of life with possibility of respiratory failure and required hospitalization. Respiratory Syncytial Virus (RSV) is leading cause of lower respiratory tract infection in premature infants.

Keywords: low birth weight newborn, oxygen dependency, chronic lung disease, long-term outcome, Respiratory Syncytial Virus (RSV).