Pediatria pre prax 4/2007

Bronchiálna astma

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD., MUDr. Mária Drugdová

Bronchiálna astma je reverzibilná alebo parciálne reverzibilná bronchiálna obštrukcia, zápal a bronchiálna hyperreaktivita na rôzne stimuly. Nové poznatky poukazujú na zápalovú podstatu ochorenia a komplex vzájomných interakcií zápalových buniek a mediátorov, ktoré sú príčinou typických histopatologických zmien v dýchacích cestách. U viac ako 50 % pacientov je hlavným spúšťačom záchvatov bronchiálnej astmy alergické ochorenie, ale veľmi často však môže byť jedinou príčinou fyzická záťaž, čo sa charakterizuje ako tzv. námahou vyvolaná astma (EIA – exercise induced asthma). Pri diferenciálnej diagnostike využívame hlavne funkčné vyšetrenia pľúc – a to základné spirometrické vyšetrenie, bronchomotorické testy, prípadne stanovovanie frakčnej exkrécie NO (FENO) vo vydychovanom vzduchu. Pri liečbe bronchiálnej astmy podávame protizápalové lieky dlhodobo – sú to inhalačné kortikoidy, alebo antileukotriény a uvoľňovače na riešenie akútnych ťažkostí – napr.β-2 mimetiká a anticholinergiká.

Kľúčové slová: bronchiálna astma, alergia, ponámahová bronchiálna astma, bronchomotorické testy, FENO, protizápalové inhalačné lieky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť