Pediatria pre prax 6/2016

Bolest na hrudníku u dětí

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.

Bolest na hrudi je nespecifickým příznakem signalizující nevýznamné poruchy i závažná onemocnění vyskytující se i u dětí od časného věku. U rodičů vyvolává obavy ze všeobecně známé spojitosti u dospělých mezi bolestí na hrudi a nejčastěji infarktem myokardu. A proto jsou dětští pacienti odesílání k vyšetření dětským kardiologem. Bolest na hrudi je po šelestu druhý nejčastější důvod odborného vyšetření, i když u dětí jsou málokdy příznakem onemocnění srdce, na rozdíl od dospělých pacientů. Bolest na hrudi může mít původ v postižení hrudní stěny, nitrohrudních orgánů i okolních oblastí (krk, ramena, nadbřišek) a její diferenciální diagnostika je tak velmi široká. Až po vyloučení možných organických příčin uvažujeme i o psychogenní příčině bolesti v oblasti srdečního hrotu vyvolanou úzkostí u neurovegetativně labilních lidí.

Kľúčové slová: bolest na hrudi, diferenciální diagnostika, příčiny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chest pain in children

Chest pain is a nonspecific symptom which signals a minor disturbance and serious diseases occurring in children from an early age. For parents raising concerns for the well-known linkages among adults between chest pain and myocardial infarction frequently. And that why children are sending to investigate children’s cardiologist. Chest pain is after murmur the second most common reason a professional examination, even though children are rarely a symptom of heart disease unlike adults. Chest pain may have originated in the chest wall involvement, intrathoracic organs and surrounding areas (neck, shoulders, abdomenk) and its differential diagnosis is very broad. To eliminate possible organic causes as well as considering a psychogenic cause pain in the apex of the heart caused anxiety with neurovegetative unstable people.

Keywords: chest pain, differential diagnosis, causes