Pediatria pre prax 2/2009

Bezpečnostné aspekty anti-TNF liečby v pediatrickej reumatológii

doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.

Účinnosť anti-TNF preparátov v liečbe pacientov s polyartikulárnou formou juvenilnej idiopatickej artritídy rezistentnou na štandardnú liečbu jednoznačne dokázali výsledky publikovaných klinických štúdií. Stále aktuálnymi zostávajú otázky týkajúce sa bezpečnosti liečby. Zosumarizovaním literárnych údajov, ako aj vlastných klinických skúseností, autori poukazujú na bezpečnostné aspekty dlhodobého podávania anticytokínových preparátov. Upozorňujú na najčastejšie komplikácie liečby a potrebu vzájomnej spolupráce pediatrického reumatológa a praktického lekára pre deti a dorast v starostlivosti o túto skupinu pacientov.

Kľúčové slová: anticytokínová liečba, pediatrická reumatológia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The safety issues of anti-TNF therapy in paediatric rheumatology

The efficacy of anti-TNF therapy in patients with polyarticular form of juvenile rheumatoid arthritis resistant to standard treatment has been proven in many published studies. However, there are still ongoing concerns about the safety issues of such therapy. Authors of this review summarize the published data and their own clinical experience with anti-TNF therapy in children, its safety and most commonly seen complications. The cooperation between paediatric rheumatologist and primary care physician is needed in following-up patients on anti-TNF therapy.

Keywords: anti-TNF therapy, paediatric rheumatology.