Pediatria pre prax 5/2014

Benigní paroxyzmální torticollis

MUDr. Jan Hálek, MUDr. Marta Neklanová

Autoři uvádějí kazuistiku dítěte, která výstižně ilustruje obvyklý průběh benigní paroxyzmální torticollis (BPT), relativně vzácné příčiny nekongenitální torticollis dětského věku. Znalost tohoto onemocnění umožní jeho včasnou diagnostiku a může zabránit nadbytečným diagnostickým úkonům.

Kľúčové slová: benigní paroxyzmální torticollis, ekvivalent migrény.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Benign paroxysmal torticollis

Authors present an ilustrative case report of an infant with common course of benign paroxysmal torticollis (BPT), a rare cause of pediatric torticollis. The possibility of BPT should be taken into consideration to avoid excessive diagnostic procedures.

Keywords: benign paroxysmal torticollis, migraine equivalent.