Pediatria pre prax 4/2017

Atopický ekzém – teorie i praktické rady

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Atopický ekzém je velmi časté onemocnění. Nejčastěji se vyskytuje u kojenců a malých dětí. V článku jsou popsány epidemiologie, etiopatogeneze, klinický obraz a léčba atopické dermatitidy. Je zdůrazněno, že ani nejúčinnější léky nedokáží odstranit vrozený sklon k nemoci, který přetrvává celý život. Je však možné při pečlivém dodržování preventivních a léčebných opatření odhojit příznaky onemocnění a tím dostat průběh ekzému pod kontrolu. K dlouhodobému zvládání atopické dermatitidy patří tedy prevence včetně režimových opatření, pravidelná a individualizovaná péče o kůži a dobrá spolupráce mezi pacientem a jeho lékařem. Zásadním předpokladem úspěšnosti terapie je podrobná edukace pacienta, respektive celé jeho rodiny. Velmi důležitá je mezioborová spolupráce obvodního lékaře, dermatologa, alergologa, klinického imunologa a dle potřeby i psychologa a pedagoga. V závěru článku jsou popsány odpovědi na nejčastější dotazy rodičů stran atopické dermatitidy.

Kľúčové slová: atopický ekzém, léčba, provokující faktory, nejčastější dotazy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Atopic dermatitis – theory and practical guidelines

Atopic dermatitis is a very common disease. Most commonly it affects sucklings and young children. In the article, epidemiology, ethiopathogenesis, clinical picture and treatment of atopic dermatitis are described. It is put the stress on the fact, that even the most effective medicines cannot eliminate a hereditary disposition to the disease because this lasts for the whole life. However, it is possible by a careful observation of preventive and therapeutic arrangements to heal disease signs and so to get eczema´s course under control. The far-reaching management of atopic dermatitis is based on the prevention methods, regular individualized care of the patient’s skin and good compliance between a doctor and a patient. The basic premise of successfull therapy is a detailed education of a patient and his family. A cooperation between practician, dermatovenereologist, allergologist, clinical immunologist and sometimes also psychologist and pedagogue is necessary. In the article most common parents´questions concerning atopic dermatitis are answered.

Keywords: atopic dermatitis, therapy, aggravating factors, most common questions