Pediatria pre prax 5/2008

Atopické epikutánní testy u atopické dermatitidy

MUDr. Alena Machovcová, MBA, MUDr. Gabriela Janoušková, MUDr. Kateřina Švarcová

Atopické epikutánní testy (APT) jsou vyšetřovací metodou, která je zaváděna do vyšetřovacího arzenálu u pacientů s atopickou dermatitidou (AD) v posledních desetiletích. Metoda využívá skutečnosti, že inhalační nebo potravinové alergeny jsou schopny vyvolat při ekupitánní aplikaci pozitivní reakci ekzémového typu i přesto, že se jedná o vysokomolekulární alergen proteinového typu. Metoda byla již částečně standardizována. Výběr příslušných alergenů, jejich koncentrace a zejména korelace s prick testy a hladinou specifických IgE protilátek jsou stále předmětem diskuzí.

Kľúčové slová: atopické epikutánní testy, atopická dermatitida, diagnostika, hodnocení reakcí, indikace k vyšetření

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ATOPIC EPICUTANEOUS TESTS IN CONSTITUTIONAL DERMATITIS

Atopic epicutaneous tests (APT) are a diagnostic method that has been introduced into examination armoury of patients with constitutional dermatitis in recent decenium. The method is based on principal that inhalation or food allergens are able to trigger during epicutaneous aplication positive reaction of eczema type in spite of the fact that the allergen is high molecular and protein like. The method has been standardized. Indication to APT, the choice of individual allergens and mainly their correlation with prick tests and the level of IgE antibodies has been always a matter of discussion.

Keywords: atopic epicutaneous tests, constitutional dermatitis, diagnostic approach, evaluation of reactions, indication of examination