Pediatria pre prax 1/2017

Anafylaxe u dětí – praktické doporučení

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Anafylaxe je akutní potenciálně život ohrožující syndrom s multisystémovými projevy způsobenými rychlým uvolněním prozánětlivých mediátorů. Významnějším spouštěčem anafylaxe u dětí jsou potraviny (mléko, vajíčko, mouka, sója, arašídy, ryby a další). U nemocných postižených anafylaxí jsou přítomny symptomy kožní, respirační, kardiovaskulární a gastrointestinální. Intramuskulárně podaný adrenalin v autoinjektoru je základním léčebným opatřením. Beta-2 agonisté, antihistaminika a kortikosteroidy jsou léky druhé nebo třetí linie a mohou být účinné při léčbě kožních a respiračních příznaků. Protože po vyřešení akutního stavu se může objevit druhá fáze reakce, je třeba každého pacienta před propuštěním do domácí péče observovat. Nemocný musí být vybaven adrenalinovým autoinjektorem a následně poslán k alergologovi k dalšímu vyšetření a edukaci.

Kľúčové slová: anafylaxe, adrenalin

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anaphylaxis in children – a practial recommendation

Anaphylaxis is an acute, potentially life-threatening syndrome with multisystemic manifestations due to the rapid release of proinflammatory mediators. In children, foods can be a significant trigger for anaphylaxis (milk, eggs, wheat, soy, peanuts, fish and others). Patients experiencing anaphylaxis can present with cutaneous, respiratory, cardiovascular or gastrointestinal manifestations. Epinephrine given intramusculary remains the mainstay of treatment for this condition. Other second or third-line therapies, such as inhaled beta-2 agonists, H1 and H2 receptor antagonists and corticosteroids, may play a role in resolving respiratory and cutaneous signs and symptoms. Biphasic reactions may occur during the resolution phase of symptoms and, thus, all patients should be observed before discharge from hospital. On discharge, all patients should be prescribed epinephrine autoinjectors, and referred to an allergist for further evaluation and education.

Keywords: anaphylaxis, epinephrine