Pediatria pre prax 6/2008

Anabolické steroidy a mládež

MUDr. Pavol Šimurka, MUDr. Martin Zavřel

Zneužívanie podporných látok s cieľom zvýšiť výkon v športe je dlhodobým závažným problémom. Medzi tieto látky patria aj anabolické steroidy. Pediatri potrebujú mať informácie o anabolických steroidoch, aby dokázali včas rozpoznať vplyv týchto v športe zakázaných látok.

Kľúčové slová: anabolické steroidy, adolescenti, nežiaduce účinky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANABOLIC STEROIDS AND YOUNG

The misuse of supporting substances with the aim to enhance athletic performance is known for a long time. Anabolic steroids count among these substances. Pediatricians must be familiar with current information on anabolic steroids to be able early to recognise effects of these substances forbidden in sport.

Keywords: anabolic steroids, adolescents, side effects.