Pediatria pre prax 2/2009

Alkohol – problém u dětí a mladistvých

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.

České děti a mladiství jsou v pití alkoholu na 4. místě v Evropě. Problém se proto týká nejen řešení akutní opilosti dětí, ale zejména dlouhodobého pohledu na možná řešení současného tristního stavu. Bez pojmenování problémů v rodinách a ve společnosti a bez reálných kroků není pohled do budoucnosti optimistický.

Kľúčové slová: alkohol, děti, mladiství, intoxikace, rodina, společnost.

stiahnuť celý článok v pdf

Alcohol – problem by children and adolescents

Alcohol abuse in Czech children and adolescents has became a problem of public concern – our children are on the 4th place in alcohol drinking in Europe. Not only the recognition of acute alcohol intoxication in children represent a duties for paediatric hospitals, but first of all the long-term problem solution (family engagement, made public interest) is crucial for psychological assesment and treatment planning.

Keywords: alcohol drinking, children, adolescents, intoxication, family, public interest.