Pediatria pre prax 3/2014

Alergická rýma a její vliv na astma

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Alergická rýma představuje globální zdravotní problém postihující 10–20 % populace. Je definována jako senzibilizace vůči inhalovaným alergenům, projevující se nazální sekrecí, obstrukcí, svěděním a kýcháním, které vznikají při expozici relevantním alergenům. Alergická rýma je asociována s průduškovým astmatem díky propojení horních a dolních dýchacích cest, postižených alergickým zánětem. V článku jsou uvedena doporučení, týkající se prevence nemoci, léčby perorální i lokální, specifické alergenové imunoterapie a dalších postupů u pacientů s alergickou rýmou, event. s rýmou i astmatem. Pacienti, lékaři i veřejní činitelé by měli být vedeni k tomu, aby tato doporučení uváděli do denní praxe a podporovali jejich závěry.

Kľúčové slová: alergická rýma, asthma bronchiale.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Allergic rhinitis and its impact on asthma

Allergic rhinitis represents a global health problem affecting 10 % to 20 % of the population. This rhinitis is defined by sensitization to inhaled allergens and symptoms such as rhinorhea, nasal obstruction, nasal itching, and sneezing during exposure to relevant allergens. Allergic rhinitis is associated with bronchial asthma, suggesting a link between upper and lower airways beyond allergy associated inflammation. In this article are presented recommendations about the prevention of allergic rhinitis, the use of oral and topical medications, allergen specific immunotherapy, and other treatments in patients with allergic rhinitis as well as patients with both allergic rhinitis and asthma. Patients, clinicians, and policy makers are encouraged to use these recommendations in their daily practice and to support their decisions.

Keywords: allergic rhinitis, bronchial astma.