Pediatria pre prax 2/2009

Alergická rinitída a možnosti jej liečby

MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Alergická rinitída je najčastejším alergickým ochorením, postihujúcim významnú časť detskej populácie. Nakoľko sa nejedná o závažné ochorenie z hľadiska ohrozenia života, sú symptómy často podceňované a liečba je zanedbávaná. Neliečené ochorenie znižuje kvalitu života dieťaťa a spolupodieľa sa na sprievodných ochoreniach, z ktorých je najvýznamnejšia bronchiálna astma. Terapeutické možnosti sa v posledných rokoch podstatne zlepšili, rovnako ako bezpečnostný profil liekov. Článok uvádza prehľad aktuálne odporúčaných liekov a liečebných postupov.

Kľúčové slová: alergická rinitída, patofyziológia, klinické príznaky, liečba, antihistaminiká, nosové kortikoidy, imunoterapia.

stiahnuť celý článok v pdf

Allergic rhinitis and treatment option

Allergic rhinitis is the most frequent allergic disease and affects substantial portion of pediatric population. Since it is not considered a serious or life threatening disease, symptoms are often overlooked and therapy delayed. Untreated allergic rhinitis impacts the quality of child’s life and is considered to be a risk factor for bronchial asthma. Treatment options have substantially improved in last years and the safety profile of used drugs as well. This review provides current recommendations for treatment.

Keywords: allergic rhinitis, pathophysiology, clinical presentation, therapy, antihistamines, nasal steroids, immunotherapy.