Pediatria pre prax 1/2019

Alergénová imunoterapia v liečbe alergickej rinokonjunktivitídy u detí

MUDr. Zuzana Abaffyová, MUDr. Zuzana Rennerová, PhD.

Alergénová imunoterapia (AIT) predstavuje jedinú dostupnú liečebnú metódu liečby IgE mediovaných alergických ochorení, ktorá zasahuje do patofyziológie a modifikuje priebeh ochorenia. Európska akadémia alergie a klinickej imunológie nedávno publikovala praktické odporúčania, ako uskutočňovať špecifickú imunoterapiu založenú na dôkazoch.

Kľúčové slová: alergénová imunoterapia, alergická rinitída, subkutánna špecifická imunoterapia, subliguálna špecifická imunoterapia

stiahnuť celý článok v pdf

Allergen immunotherapy in the treatment of allergic rhinoconjunctivitis in children

Allergen immunotherapy (AIT) represents the only currently available treatment for IgE-mediated allergic diseases that targets the underlying pathophysiology and has a disease-modifying effect. The recently published European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) clinical practice guidelines provide evidence-based recommendations for AIT.

Keywords: allergenic immunotherapy, allergic rhinitis, subcutaneous specific immunotherapy, sublingual specific immunotherapy