Pediatria pre prax 6/2010

Akutní stavy v dětské urologii

MUDr. Ivo Novák

Podobně jako i v jiných oborech akutní urologické stavy ohrožují orgán, nebo dokonce život dítěte. K nejčastějším patří torze varlete, parafimóza, ledvinná kolika a hematurie. Všechny uvedené stavy vyžadují rychlou diagnostiku a léčbu. Mylná diagnóza a léčba má za následek ztrátu postiženého orgánu, nebo trvalé poškození zdraví.

Kľúčové slová: akutní, torze, parafimóza, ledvinná kolika, hematurie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute paediatric urological emergencies

Similar to acute cases in other branches of medicine acute urology cases pose a danger to organs or even to the life of the patient. The most frequently acute paediatric urological emergencies are: the testicular torsion, paraphimosis, renal colic and haematuria. All the introduced acute cases require fast diagnosis and urgent care. A wrong diagnosis and treatment result in loss of the affected organ or a permanent damage of patient’s health.

Keywords: acute, torsion, paraphimosis, renal colic, haematuria.