Pediatria pre prax 6/2011

Akutní orbitocelulitida – diagnostika a léčba

MUDr. Ondřej Vláčil, MUDr. Jiří Kincl

Akutní orbitocelulitida je nejčastější chorobou očnice v dětském věku. V 85 % případů vzniká přestupem infekce z paranazálních dutin, možný je i přenos z okolního kožního zánětu, po penetrujícím poranění orbity či hematogenní cestou. Ohrožuje nemocného především dočasnou nebo trvalou ztrátou zrakové ostrosti, šířením infekce do nitrolebí, nejčastěji cestou kavernózního splavu, a následným rizikem sepse s celkovou alterací stavu. Základem léčby je celkové podání širokospektrých antibiotik. Ačkoliv výsledky včasné léčby bývají velmi dobré, nejsou vždy zárukou zachování zrakové ostrosti.

Kľúčové slová: orbitocelulitida, absces, endoskopická endonazální chirurgie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute orbital cellulitis – diagnostics and treatment

Acute orbital cellulitis is the most common disease in childhood. In 85 % of cases arising from infection of the paranasal sinuses, the transfer from surrounding skin inflammation, after penetrating injury of the orbit or the hematogenous transfer is possible. The patient is threatened mainly temporary or permanent loss of visual acuity, intracranial spread of infection, usually by the cavernous sinus and the consequent risk of sepsis with an overall alteration of the state. The therapy is the overall administration of broad spectrum antibiotics. Although the results of early treatment are very good, preservation of visual acuity is not always obvious.

Keywords: orbital cellulitis, abscess, endoscopic endonasal surgery