Pediatria pre prax 5/2011

Akutní methemoglobinemie – závažná alimentární intoxikace zeleninou koupenou na trhu

prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., MUDr. Kateřina Pizingerová, Ph.D., MUDr. Jiří Fremuth, MUDr. Lumír Šašek, MUDr. Zdeňka Černá, MUDr. Alice Hrušková, MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D.

Autoři prezentují raritní případ akutní intoxikace batolete dusičnany po požití nadměrného množství tepelně nezpracované dýně, zakoupené na trhu. Stav se projevil poruchou vědomí, zvracením a cyanózou. Hladina methemoglobinu přesahovala 0,3 (> 30 %). Stav si vyžádal urgentní zajištění dýchacích cest tracheální intubací, umělou plicní ventilaci 100% kyslíkem a podání redukujícího antidota. Komplexní léčba byla účinná a vedla k plnému uzdravení pacienta. Definitivní průkaz příčiny methemoglobinemie byl obtížný, ale v konečném důsledku poměrně přesvědčivý. Autoři upozorňují lékařskou veřejnost na nebezpečí vzniku alimentární intoxikace dětí krmených zeleninou z nekontrolovaných zdrojů.

Kľúčové slová: akutní methemoglobinemie, intoxikace dusíkatými látkami, zelenina.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute methemoglobinemia – serious alimentary intoxication caused by vegetable

Authors present a case report of a 2-year-old male who developed acute intoxication caused by nitrates following a large amount of ingested uncooked pumpkin. Clinical signs included partial loss of consciousness, vomiting and cyanosis. The level of methemoglobin reached > 0,3 (> 30 %). This condition required urgent tracheal intubation, artificial lung ventilation using 100 % oxygen and administration of antidote. Complete treatment was effective and led to the full-recovery of the patient. The definitive evidence of the cause of the condition was difficult, nevertheless convincing. The authors inform the medical community about dangerous alimentary intoxication of children who are fed seemingly healthy vegetables from unchecked origins.

Keywords: acute methemoglobinemia, nitrates intoxication, unregulated vegetable markets.