Pediatria pre prax 1/2012

Akútne ORL infekcie spôsobené Haemophilus influenzae a Moraxella catarrhalis

prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc., MUDr. Matúš Mačaj

Akútne infekcie horných dýchacích orgánov sú najčastejšími ochoreniami u detí, až v 80 – 90 % sú tieto infekcie spôsobené vírusmi. Bakteriálna superinfekcia je príčinou akútnej otitídy a rinosinusitídy, najčastejšie baktériami Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Po zavedení vakcinácie konjugovanou pneumokokovou vakcínou (PCV) sú otitídy a sinusitídy vo vyššom percente podmienené betalaktamázu produkujúcimi baktériami H. influenzae a M. catarrhalis, a preto ako liek prvej voľby sú indikované rovnako potencované aminopenicilíny ako aj cefalosporíny 3. generácie, ktoré sú účinné aj v liečbe pneumokokových zápalov.

Kľúčové slová: akútne infekcie HDC, vakcinácia PCV, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute ENT infection due to Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis

Acute infections of upper respiratory tract are most common in children. In 80 – 90 % are this infections caused by virus. Bacterial superinfection results to acute otitis media or rhinosinusitis. Most frequently occurring bacteria are Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. After world spread of vaccination by pneumococcal conjugate vaccine (PCV) increased number of otitis media and sinusitis caused by beta-lactam producing bacteria as H. influenzae and Moraxella catarrhalis had been observed. In antibiotic treatment the drug of choice is protect aminopenicilin or cefalosporine of third generation which is also successful in treatment of pneumococcal infections.

Keywords: acute infection of URT, vaccination, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis.