Pediatria pre prax 4/2008

Akútne a chronické demyelinizujúce ochorenia mozgu a miechy

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

V prehľadnom článku autor popisuje diagnostiku a liečbu najčastejších zápalových ochorení mozgu charakterizovaných demyelinizáciou bielej hmoty. Typickou formou postinfekčného zápalového postihnutia mozgu v detskom veku je akútna diseminovaná encefalomyelitída. Vzniká 1 až 6 týždňov po prekonanom infekte, zvyčajne po zápale horných ciest dýchacích postupným rozvojom neurologickej symptomatológie. Je prítomná ataxia, poruchy vedomia, pohyblivosti, citlivosti a mimovoľné pohyby. V likvore sú známky zápalového procesu bez dôkazu etiologického agens a v MR vyšetrení rozsiahle početné oblasti demyelinizácie v bielej hmote hemisfér, mozočka, mozgového kmeňa a miechy. Ochorenie má priaznivý priebeh a liečbou kortikoidmi sa upraví ad integrum. Sclerosis multiplex je demyelinizujúce ochorenie s relapsami a remisiami. V detskom veku je menej časté, klinicky obraz i priebeh je podobný ako u dospelých. Napriek pokrokom v imunomodulačnej liečbe interferónmi zostáva prognóza nepriaznivá.

Kľúčové slová: demyelinizujúce ochorenia CNS, akútna diseminovaná encefalomyelitída, sclerosis multiplex, ochorenie modifikujúce liečby, interferóny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť