Pediatria pre prax 5/2015

Akútna bolesť na hrudi so zvýšenou sérovou koncentráciou troponínu u športujúceho adolescenta

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Michal Kubina, MUDr. Erika Goldschmidtová, MUDr. Elena Bušová

Je dôležité určiť sérovú hladinu troponínu pri podozrení na akútny infarkt myokardu. Avšak, zvýšené hladiny troponínu nie sú synonymom s akútnym koronárnym ochorením, ale sa môžu pozorovať u pacientov so zlyhaním obličiek, pri autoimunitných ochoreniach a boli opísané aj v súvislosti s myokarditídou, sepsou a pľúcnou embóliou. Nedávne štúdie ukázali, že aj normálna fyzická aktivita u zdravých jedincov môže viesť k zvýšeniu hladín troponínu. V tomto článku uvádzame prípad 15-ročného športovca, ktorý sa sťažoval na náhle vzniknuté bolesti na hrudi spojené so zvýšenou sérovou koncentráciou troponínu. V tomto prípade bola diagnostikovaná mykoplazmová infekcia.

Kľúčové slová: troponín, mykoplazma, bolesti na hrudníku

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Akútna bolesť na hrudi so zvýšenou sérovou koncentráciou troponínu u športujúceho adolescenta

It is important to measure troponin levels when acute myocardial infarct is suspected. However, increased troponin levels are not synonymous with acute coronary disease, but can also be seen in renal failure, toxic effects of medication and autoimmune conditions, and have been described in acute heart failure, tachycardia, myocarditis, sepsis and pulmonary embolism. Recent studies have shown that normal physical activity can also lead to increase in troponin levels even in healthy individuals. In this paper, a case of a 15 years old athlete is presented, who developed chest pain with increased troponin levels. In this case mycoplasma infection was diagnosed.

Keywords: troponin, mycoplasma, chest pain.