Pediatria pre prax S1/2012

Aktuální data o vakcinaci proti HPV

MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Profylaktické vakcíny proti lidským papilomavirům jsou určeny k primární prevenci karcinomu děložního hrdla. K dispozici je bivalentní vakcína Cervarix chránící proti infekci HPV 16, 18 a zkříženě proti HPV 31, 33 a 45 a kvadrivalentní vakcína Silgard, která chrání proti infekci HPV 6, 11, 16, 18 a zkříženě proti HPV 31. V klinických studiích byla prokázána jejich vysoká účinnost a bezpečnost. Plošná vakcinace HPV „naivních“ jedinců může zabránit většině případů karcinomu děložního hrdla a benigních kondylomat.

Kľúčové slová: HPV, karcinom děložního hrdla, prekanceróza, vakcinace.

stiahnuť celý článok v pdf

Current data about HPV vaccination

Prophylactic vaccination against human papillomaviruses is intended for primary prevention of cervical cancers. Currently, there are two approved vaccines – bivalent vaccine Cervarix, which protects against HPV 16, 18 and due to cross-protection against HPV 31, 33, 45 and quadrivalent vaccine Silgard, which protects against HPV 6, 11, 16, 18 and against HPV 31 due to cross-protection. Clinical trials showed high efficacy and safety of both vaccines. Mass vaccination of HPV „naive“ persons could prevent most of the cases of cervical cancers and benign condylomas.

Keywords: HPV, cervical carcinoma, precancer lesion, vaccination.