Pediatria pre prax S1/2012

Aktuální data o vakcinaci proti HPV

MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Profylaktické vakcíny proti lidským papilomavirům jsou určeny k primární prevenci karcinomu děložního hrdla. K dispozici je bivalentní vakcína Cervarix chránící proti infekci HPV 16, 18 a zkříženě proti HPV 31, 33 a 45 a kvadrivalentní vakcína Silgard, která chrání proti infekci HPV 6, 11, 16, 18 a zkříženě proti HPV 31. V klinických studiích byla prokázána jejich vysoká účinnost a bezpečnost. Plošná vakcinace HPV „naivních“ jedinců může zabránit většině případů karcinomu děložního hrdla a benigních kondylomat.

Kľúčové slová: HPV, karcinom děložního hrdla, prekanceróza, vakcinace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current data about HPV vaccination

Prophylactic vaccination against human papillomaviruses is intended for primary prevention of cervical cancers. Currently, there are two approved vaccines – bivalent vaccine Cervarix, which protects against HPV 16, 18 and due to cross-protection against HPV 31, 33, 45 and quadrivalent vaccine Silgard, which protects against HPV 6, 11, 16, 18 and against HPV 31 due to cross-protection. Clinical trials showed high efficacy and safety of both vaccines. Mass vaccination of HPV „naive“ persons could prevent most of the cases of cervical cancers and benign condylomas.

Keywords: HPV, cervical carcinoma, precancer lesion, vaccination.