Pediatria pre prax 6/2014

Aktuálne o rázštepoch pery a podnebia

prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc., prof. MUDr. Peter Stanko, PhD., doc. MUDr. Jozef Mračna, PhD., MUDr. et MDDr. Adam Stebel

Autori upozorňujú na závažnosť rázštepov pery a podnebia (cheilognatopalatoschisis) a uvádzajú aktuálne poznatky o ich epidemiológii a etiopatogenéze. Zdôrazňujú potrebu interdisciplinárneho prístupu v diagnostike a liečbe rázštepov. Spomínajú aj niektoré nové terapeutické postupy z pohľadu maxilofaciálnej chirurgie.

Kľúčové slová: rázštep pery a podnebia, interdisciplinárny prístup, maxilofaciálna chirurgia, mezenchymálne kmeňové bunky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cleft lip and palate update

Authors draw attention to severity of cleft lip and palate (cheilognatopalatoschisis) and introduce actual knowledge on their epidemiology and etiopathogenesis. They emphasize need of interdisciplinary approach in diagnosis and treatment of the clefts. They mention also some new treatment methods from aspect of maxillofacial surgery.

Keywords: cleft lip, cleft palate, interdisciplinary approach, maxillofacial surgery, mesenchymal stem cells.