Pediatria pre prax 5/2011

Akné a atopická dermatitida v ordinaci pediatra

MUDr. Lucie Růžičková Jarešová

Akné je kožní, chronické, neinfekční zánětlivé onemocnění mazových žláz a vlasových vývodů. Postihuje obě pohlaví, nezávisle na věku, nejčastěji však v období od 11 do 25 let. Asi u 10–15 % pacientů mohou vznikat projevy i v pozdějším věku. Atopický ekzém je silně svědivé zánětlivé chronické kožní onemocnění. Výskyt onemocnění má progresivní trend. V České republice je prevalence přibližně 5–10 %. Pozitivní rodinná anamnéza zvyšuje pravděpodobnost výskytu choroby u dětí.

Kľúčové slová: pilasebaceózní jednotka, komedony, papuly, pustuly, noduly, cysty, antibiotika (ATB), benzoylperoxid, retinoidy, kyselina azalaová.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acne and atopic dermatitis in a paediatrician’s surgery

Acne is a chronic, noninfectious, inflammatory skin disease of the sebaceous glands and hair follicles. It affects both sexes regardless of age; however, it is most common between 11 and 25 years of age. In about 10–15 % of patients, manifestations may occur at older age. Atopic eczema is an intensely itchy, chronic inflammatory skin condition. The incidence of the disease has a progressive trend. In the Czech Republic, the prevalence is approximately 5–10 %. A positive family history increases the likelihood of development of the disease in children.

Keywords: pilosebaceous unit, comedones, papules, pustules, nodules, cysts, antibiotics (ATB), benzoyl peroxide, retinoids, azelaic acid.