Pediatria pre prax 3/2007

ADENOIDNÉ VEGETÁCIE A CHRONICKÁ TONZILITÍDA – INDIKÁCIE K ADENOTÓMII A TONZILEKTÓMII

MUDr. Alena Staníková, PhD.

Adenoidné vegetácie sa vyskytujú pomerne často u detí predškolského veku, preto treba poznať príčinu ich vzniku, príznaky, diagnostiku a liečbu. Najčastejšou komplikáciou neliečených adenoidných vegetácií je zápal stredného ucha alebo prevodová porucha sluchu. Fókus v nosohltanovej mandli spôsobuje recidivujúce zápaly horných dýchacích orgánov. Dôležité sú kritériá indikácie k adenotómii, ale aj jej kontraindikácie. Chronická tonzilitída postihuje staršie deti a jej diagnostika v niektorých prípadoch robí viac- menej problémy, nakoľko treba pristupovať ku každému pacientovi individuálne. Indikácia na tonzilektómiu je najčastejšia v dôsledku chronického zápalu podnebných mandlí a sleep apnoe syndrómu.

Kľúčové slová: adenoidné vegetácie, adenotómia, chronická tonzilitída, tonzilektómia, fókus, sleep apnoe sy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ADENOID VEGETATION AND CHRONIC TONSILLITIS – INDICATIONS

Adenoid vegetation occurs relatively frequently in children of pre-school age. That is why it is necessary to be familiar with the reasons of its genesis, symptoms, possibilities of diagnostic and treatment. The most common complication of non treated adenoid vegetation is midle ear inflamation or hearing loss due to problems in the same area. Focus in adenoid tissue may cause repeated inflamations of upper respiratory tract. It is important to familiarize ourselves with indications for adenotomy as well as with the contraindications to this procedure. Chronic tonsillitis affects mostly elder children or adolescents and in some cases its diagnostic may be problematic. Each patient should be treated individually. The most common reason for tonsilectomy is chronic tonsillitis and sleep apnea syndrome.

Keywords: adenoid vegetation, adenotomy, chronic tonsillitis, tonsillectomy, focal infection, sleep apnea syndrome.