Pediatria pre prax 3/2005

Acne vulgaris

doc. MUDr. Olga Vohradníková, CSc.

Klinické varianty acne vulgaris a podrobná diferenciální diagnóza je kompletizována přehledem zevní i vnitřní léčby akné. V zevní léčbě je kromě správné indikace věnována pozornost i vhodným kombinacím jednotlivých extern. V celkové léčbě jsou podrobně rozebrány možnosti antiandrogenní terapie a vhodných kombinací hormonálních kontraceptivních preparátů u žen. Zdůrazněny jsou indikace, správné dávkování a délka kúry izotretinoinem. Práce uvádí i méně obvyklé možnosti celkové terapie akné a přehled metod korektivní dermatologie.

Kľúčové slová: akné, acne vulgaris, diferenciální diagnóza, terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ACNE VULGARIS

Clinical variants of acne vulgaris and detailed differential diagnosis is summarised with an overview of external and internal treatment of acne. In external treatment, besides appropriate indication, attention is also paid to suitable combinations of individual externa. In systemic treatment, options of antiandrogen therapy and suitable combinations of hormonal contraceptives in women are analysed in detail. Indications, appropriate dosage and length of treatment with isotretinoin are emphasized. Article presents less common options of systemic treatment of acne as well and an overview of methods in corrective dermatology.

Keywords: acne, acne vulgaris, differential diagnosis, therapy.