Pediatria pre prax 1/2023

Abstrakty prednášok z podujatia: Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou 6. – 7. október 2022, Bratislava 3. časť

Kolektív autorov

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis