Pediatria pre prax 3/2013

2. slovenská konferencia zriedkavých chorôb

MUDr. Gabriela Nagyová

Nové poznatky o zriedkavých chorobách pribúdajú závratnou rýchlosťou. Dozvedáme sa o ich molekulovo-genetickej podstate, možnostiach diagnostiky, manažmentu a v ideálnom prípade aj liečby. Zriedkavé ochorenia sa preto v ostatných rokoch stali neodlučiteľnou súčasťou medicínskych odborných podujatí. Sú im venované jednotlivé prednášky, celé prednáškové bloky, či posterové sekcie. Pre európsku zdravotnícku legislatívu je starostlivosť o pacientov so zriedkavým ochorením jednou z priorít, čo sa odrazilo aj v Národnom pláne každej členskej krajiny Európskej únie. Zriedkavým chorobám sú už venované nielen jednotlivé prednášky, ale i celé konferencie vo viacerých krajinách sveta. Prvá slovenská konferencia zriedkavých chorôb sa konala minulý rok presne v Deň zriedkavých chorôb, 29. 02. 2012. Jej druhý ročník vítal hostí tentokrát v jarnom mesiaci, 24. 04. 2013 a jeho profesionálnu organizáciu zabezpečila spoločnosť SOLEN, s. r. o.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť