Pediatria pre prax 3/2015

10 rizikových aktivít detí počas letných prázdnin

MUDr. Ján Slávik, MBA, MUDr. Jozef Kubašovský, MUDr. Roman Totkovič, MUDr. Tomáš Ševčík, MUDr. Peter Polan, PhD.

Autori prezentujú vo svojej práci 10 rizikových aktivít detí počas letných prázdnin. Uvádzajú dostupné štatistiky, možnosti prevencie, znižovania rizika úrazu pri týchto aktivitách.

Kľúčové slová: deti, úrazy, letné prázdniny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

10 risk activities children during summer holidays

The authors present in their presentation 10 risk children activities during summer holiday. They present statistics, possibility of prevention, elimination of risk of injury during these activities.

Keywords: children, injury, summer holiday.