Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2013

Zvládání konce života – kazuistiky

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., PhDr. Alena Javůrková, Ph.D., MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., Mgr. Roman Kamenišťák

Nevyhnutelnost vlastní smrti je jednou z nejobtížnějších výzev, které musí člověk čelit. Vyrovnávání se s koncem života probíhá u každého jedince vlastním, jedinečným a subjektivně citlivým způsobem. Někteří jedinci mohou nastávající událost uvítat smířeni; jiní se strachem, úzkostí nebo hlubokou depresí. K většině požadavků na psychoterapii dochází z důvodů psychologických problémů pacientů; někdy psychoterapii žádají členové rodiny, duchovní či pacienti samotní. V mnohých případech jedinci mají problémy se zvládáním spletitosti otázek konce života. Článek se konkrétně věnuje užití kognitivně-behaviorální terapie (KBT) u lidí čelících konci života na dvou kazuistikách. Jsou nastíněny techniky terapie a doporučeny pokyny, jak postupovat dále.

Kľúčové slová: konec života, umírání, kognitivně-behaviorální psychoterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Coping with end of life – case studies

One of the most difficult challenges to face a person is the inevitability of his or her own death. The end of life is faced in personal, unique and subjective sensitive manner for each person. Some may greet the impending death healed, others with fear, anxiety and profound depression. Most request for psychotherapy services occurs due to obvious psychological concerns, however, some are made by family, clergy, the patients. In many case persons have problems coping with the complexity of end-of life issues. The article focuses specifically on the use of cognitive-behavior therapy (CBT) with person facing the end of life and describes practically two case studies. Techniques are outlined and future directions recommended.

Keywords: end of life, dying, cognitive-behavioral therapy.