Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2010

Vyhodnotenie klinickej štúdie s liekom Jurnista na Slovensku

MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Autor v článku predstavuje neintervenčné klinické skúšanie lieku Jurnista OROS tbl. na Slovensku z roku 2007, uvádza výsledky viacerých sledovaných parametrov tejto štúdie a prínos lieku pre prax liečby chronických bolestí.

Kľúčové slová: Jurnista, OROS, chronická bolesť, neintervenčná klinická štúdia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Evaluation of clinical study of Jurnista in Slovakia

In his article, the author presents non-interventional clinical study of Jurnista OROS tablets in Slovakia in 2007. Also provided some monitored results of this study and its contribution related to the chronic pain treatment practice.

Keywords: Jurnista, OROS, chronic pain, non-interventional clinical study.