Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2008

Viscerálna bolesť – kazuistika

MUDr. Darina Hasarová

Viscerálna bolesť patrí medzi tie oblasti v liečbe bolesti, ktorým sa ešte stále nevenuje dostatočná pozornosť. Viscerálna bolesť je často prvým príznakom nádorového ochorenia v dutine brušnej. Popisovaná je ako tupá, kŕčovitá, difúzna, prenesená do oblasti kože aj hlbokých vnútorných orgánov. Nekoreluje vždy s aktuálnym poškodením a sprevádzaná je negatívnymi afektmi a vegetatívnymi aj motorickými reflexami. V článku uvádzame kazuistiku 45-ročnej ženy s viscerálnou bolesťou.

Kľúčové slová: viscerálna bolesť, patofyziológia, diagnostika, terapeutické postupy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť