Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2009

Úspešná terapia chronickej bolesti po inguinálnej hernioplastike pomocou subkutánnej neurostimulácie – kazuistika

MUDr. Róbert Rapčan

Chronická bolesť po inguinálnych hernioplastikách je pomerne významným pooperačným problémom a znamená diagnostickú a terapeutickú výzvu pre algeziológa. Primárna aferentná stimulácia priamo v mieste bolesti prostredníctvom dočasne subkutánne implantovanej elektródy môže byť optimálnou terapeutickou možnosťou. Tento efekt nekoreluje s transkutánnou elektrickou neurostimuláciou (TENS), ktorá je aplikovaná externe na bolestivú oblasť. V článku uvádzame kazuistiku 39-ročného pacienta s chronickou bolesťou po hernioplastike.

Kľúčové slová: chronická bolesť, subkutánna neurostimulácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The successful treatment of chronic pain following inguinal hernia repair by means of subcutaneous neurostimulation – case report

Chronic pain following inguinal hernia repair is a relatively significant post-operative problem and presents a diagnostic and therapeutic challenge to the pain clinician. Primary afferent stimulation directly to the site of pain via a subcutaneous temporary neurostimulating implant could be the optimal therapeutic compromise. This effect doesn’t correlate with transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) applied externally over the painful area. We describe a case of 39-year old patient with a chronic pain syndrome after hernia repair.

Keywords: chronic pain, subcutaneous neurostimulation.