Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2011

Urgentní stavy v paliativní hospicové péči

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

U nemocných indikovaných k paliativní hospicové péči hrozí ve výjimečných případech poměrně dramatické vyústění terminální fáze choroby. Nejčastěji dochází ke komplikacím jako je průlomová bolest, dušení, hematemeza, těžko zvladatelný opakovaný vomitus, nakupení epileptických paroxysmů, stav panické úzkosti, akutní kardiovaskulární anebo cévní mozková příhoda. Jsou uvedeny 3 kasuistiky dokumentující průběh urgentních stavů v paliativní hospicové péči a způsob jejich zvládnutí. Včasný a dostatečně dynamicky vedený léčebný postup zmírní strádání nemocného a omezí nepříznivé dopady této příhody i na jeho rodinu.

Kľúčové slová: urgentní péče, paliativní léčba, hospic.

stiahnuť celý článok v pdf

Urgent conditions in the palliative hospice care

The patients indicated to palliative hospice care face the danger (in exceptional cases) of extreme stress in illness’s terminal stage. The most usual complications are severe pain, choking, haematemesis, uncontrolled recurrent vomiting, many epileptic paroxysms, states of panic anxiety, acute cardiovascular or cerebrovascular accident. There are three case reports which document the process of urgent conditions in palliative hospice care and how they are handled. By the right timing and sufficiently dynamic treatment the suffering of the patient would be moderated and the negative impact on the family of the patient would be limited.

Keywords: urgent care, palliative treatment, hospice.