Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2010

Trestní stíhání za odborně poskytnutou paliativní péči – nesmysl anebo reálná hrozba?

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

Autoři předložili 37 lékařům různých odborností kasuistiku o poskytnuté paliativní péči. Kasuistika byla převzata z renomované monografie. Dva z lékařů označili publikovaný postup za eutanázii a jeden z nich, který vykonává činnost soudního znalce, by předpokládal neosvobozující výrok soudu, pokud by byl případ takto řešen. Autoři upozorňují na nutnost vzdělávání lékařů v postupech paliativní medicíny a za velmi významnou událost pokládají založení České společnosti paliativní medicíny, která by v budoucnu měla působit jako odborný garant.

Kľúčové slová: paliativní péče, trestní odpovědnost.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Criminal prosecution for professionally provided palliative care – nonsense or real threat?

The authors offered to 37 clinicians of different specialties a case of terminal palliative care. The casuistry was taken over a renowned monograph. Two clinicians marked published procedure to be an euthanasia and one of them (authorized expert in medicine) suggested legal proceedings. The authors are calling for improvement in pre and postgradual education in palliative care. They emphasize future role of the Czech society of palliative medicine CLS JEP which was founded in 2008.

Keywords: palliative medicine, criminal responsibility.