Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2008

Tolerancia pri dlhodobej liečbe opioidmi

Darina Hasarová

Farmakologicky je tolerancia na opioidy definovaná ako redukcia analgetického účinku po opakovanom užívaní lieku, resp. potreba zvyšovania dávky lieku na dosiahnutie rovnakého analgetického účinku bez relevantnej progresie základného ochorenia. V klinickej praxi sa okrem tolerancie stretávame aj s rezistenciou na opioidy. Pod pojmom rezistencia rozumieme stav, pri ktorom bolesť reaguje len slabo alebo nereaguje vôbec na opioidné analgetiká. Aby sme predišli takým nežiaducim účinkom ako je tolerancia alebo rezistencia pri dlhodobej liečbe chronickej bolesti, treba dodržiavať štandardy pre dlhodobú liečbu opioidmi.

Kľúčové slová: tolerancia na opioidy, rezistencia na opioidy, štandardy liečby opioidmi.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tolerance associated with long-term opioid medication

Opioid tolerance is pharmacologically defined as a reduced analgesic effect following repeated application of drug or the need for increasing dosage to maintain the same therapeutic effect. In clinical practice we observe another side effect – resistance to opioids. Opioid resistance is defined as a state when pain responds slighly or doesnt respond to all opioid analgesics. It is important to treat patients according to standards for long-term opioid treatment to avoid opioid tolerance or resistance.

Keywords: opioid tolerance, opioid resistance, standards for opioid treatment.