Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2010

Tlumení bolesti po urologických operacích

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Účinná léčba pooperační bolesti se v rozvinutých zemích stává jedním z aktuálních požadavků chirurgické léčby. Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny reagovala na tento trend a vydala doporučení pro léčbu akutní pooperační bolesti mezi svými doporučenými postupy. Článek podává krátký přehled základních analgetik a analgetických technik pro tišení akutní poope rační bolesti urologických pacientů. Základními principy pooperační analgezie je nejen znalost účinnosti jednotlivých preparátů, ale i organizační opatření, která znamenají pravidelně měřit a zaznamenávat intenzitu bolesti, včas reagovat na naměřené údaje a zahájit léčbu standardizovanou dle typu operace a upravenou podle potřeb pacienta.

Kľúčové slová: pooperační bolest, organizace léčby, měření bolesti, analgetika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Effective pain therapy after urology surgical procedures

In developed countries, the growth in medical interest led to fostered intellectual interest in postoperative pain control. Czech Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine has acknowledged this trend and published guidelines for acute postoperative pain therapy in 2008. This short article presents overview of basic analgesics and methods of postoperative analgesia in urology patients. The main principals for successful therapy are not only good knowledge of drugs, but also organization of acute pain service including regular measurement and documentation of pain intensity, prompt treatment of intensive pain and use of procedure specific analgesia individualized according to the patient needs.

Keywords: postoperative analgesia, analgesic drugs, organization of acute postoperative pain service, pain measurements.