Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2009

Terminální fáze Sézaryho syndromu u 28-leté ženy

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., MUDr. Věra Havlénová

Autoři popisují případ Sézaryho syndromu u 28-leté ženy s kožními projevy – dermatitidou přecházející v generalizovanou erytrodermii s následnou infiltrací kůže a lymfatických uzlin. V odborné literatuře je tato situace popisována jen zřídka, navíc zde diagnostika onemocnění nebyla včasná a kurativní léčba tudíž zahájena se zpožděním. Práce diskutuje diagnostiku a možnosti léčby – především léčby paliativní v terminální fázi onemocnění – a snaží se ukázat na vliv multidisciplinárního týmu pro zmírnění bolesti nemocného i jeho blízkých.

Kľúčové slová: Sézaryho syndrom, paliativní péče, bolest, silné opioidy, analgosedace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Terminall stage in 28 years old woman

The casuistry describes Sézary syndrome in 28 years old woman. The syndrome come through by cutaneous symptoms – dermatitis and later systemic erythroderma with following infiltration of skin and lymfatic nodes. In the casuistry case disease was not diagnosed early and therefore at the start was incurable. The article discusses the diagnostic process and possibilities of therapy, especially in palliative care settings and try to show possibilities to relieve patient and family pain.

Keywords: Sézary syndrome, palliative medicine, pain, strong opioids, terminal analgosedation.