Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2010

Terminální fáze Alzheimerovy choroby u 74-leté pacientky

MUDr. Věra Havlénová, MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

Autoři popisují případ terminální fáze Alzheimerovy choroby u 74-leté pacientky. Poukazují na význam paliativní a symptomatické péče, kdy je nutné vidět, že pacient je jedinečným individuem a zaslouží si ohled a pozornost, a tedy i kvalitní a citlivou péči, jejímž cílem je zlepšení kvality jeho života a života jeho rodiny.

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, terminální fáze onemocnění, paliativní péče, komplexní ošetřovatelská péče.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Terminal phase of Alzheimer´s disease in 74 years old woman

The casuistry describes end-stage Alzheimer’s disease in 74 years old woman. Highlight the importance of palliative and symptomatic care, when it is necessary to see, that patient is a unique individual and deserves consideration and attention, and thus quality and sensitive care, aimed improve the quality of his life and life of his family.

Keywords: Alzheimer’s disease, terminal phase of illness, palliative medicine, comprehensive nursing care.