Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2021

Tekutá zodpovednosť a poskytovanie paliatívnej starostlivosti počas pandémie COVID-19

Mgr. Katarína M. Vadíková, PhD.

Pojem tekutá zodpovednosť úzko súvisí s postmodernením myslenia o zodpovednosti na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dokumentujú to zistenia projektu KEGA TTU008-4 v rokoch 2019 – 2021: Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie, ktorý autorka viedla v rokoch 2019 – 2020. Komparatívne vyvodenie dôsledkov aplikácie tekutej zodpovednosti v rozhodovaní, a to formou výhovoriek pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti na Slovensku a v zahraničí, potvrdzuje ľudsky nedôstojný prienik tekutého zla do rozhodovania o zdraví. Pri vnímaní ohrozenia samotnej ľudskosti tekutým zlom vzniká nový typ bolesti, ktorý si vyžaduje nový prístup v paliatívnej liečbe. Ako jedna z možných ciest zo súčasnej situácie ohrozenia ľudskosti pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti sa ukazuje prevzatie osobnej zodpovednosti v dialogike vzťahov.

Kľúčové slová: pandémia COVID-19, paliatívna starostlivosť, situácia ohrozenia ľudskosti, osobná zodpovednosť, tekutá zodpovednosť, dialogika vzťahov

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Liquid responsibility and the palliative care during the COVID-19 pandemia

Paper refers on partial results of the project KEGA TTU008-4 2019-2021: Transfer of personal Responsibility as a Modern Type of Evasion and its Postmodern Solution. The project was initiated and lead by the author of the paper since 2019 till 2020. The Liquid Responsibility was identified and confirmed in deciding on various types of problems – on health care, too. It may be seen as a result of the influence of Liquid Evil upon human thinking. Slovakian health care system is deeply postmodern and touched by consequences of liquid responsibility. It causes new type of pain and new challenges for palliative care giving. As one of possibility to solve complications of contemporary situation of menace of humanity – such as evasions out of personal responsibility; may be seen the facing to the situation personally and deep in dialogic of relation. There are no doubts that the COVID-19 pandemia has been missused as an evasion out of personal responsibility not only in health care system, politics, educational system or media, however in common life.

Keywords: COVID-19 pandemia, palliative care, situation of menace of humanity, liquid responsibility, personal responsibility