Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2018

Subkutánna aplikácia tekutín a liečiv (možnosti využitia v geriatrii a v paliatívnej medicíne)

MUDr. Jana Hoozová

Subkutánne podávanie tekutín možno v indikovaných prípadoch využiť na hydratáciu dospelých (najmä geriatrických) pacientov. Paliatívna medicína využíva tento spôsob aplikácie liečiv aj na kontrolu symptómov. Pri odbornej aplikácii je táto metóda bezpečná, účinná, pacientmi dobre tolerovaná, možno ju realizovať aj doma a tým predchádzať zbytočným hospitalizáciám na akútnych oddeleniach.

Kľúčové slová: subkutánny, paliatívna indikácia, hypodermoklýza, kontrola symptómov, inkompatibilita

stiahnuť celý článok v pdf

Subcutaneous application of fluids and drugs (utilization options in geriatrics and palliative care)

Subcutaneous infusion of fluids can be used in indicated cases to hydrate an adult patient (especially the elderly). Palliative care utilized this drug administration for symptoms control. When administrated professionally, this method is safe, effective, well tolerated by the patient; can be done at home, thus avoiding unnecessary acute care hospitalizations.

Keywords: subcutaneous, palliative indication, hypodermoclysis, symptoms control, incompatibility