Paliatívna medicína a liečba bolesti 1e/2015

Spirituální potřeby a jejich diagnostika v nemoci

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc., PhDr. Helena Novotná

Autoři článku poukazují na význam spirituální stránky osobnosti, která byla ještě donedávna zdravotnickým personálem, buď z ostychu, nebo z neznalosti, téměř opomíjena. V posledních několika málo letech je patrna snaha zdravotníků pečovat o spirituální potřeby nemocných, i když stále ještě nelze říci, že se jedná o zcela dostatečný stav. Příspěvek se zabývá možnostmi diagnostiky spirituálních potřeb u pacienta a současně popisuje i některé formy spirituální péče, které mohou být poskytnuty v institucionální péči.

Kľúčové slová: spiritualita, pacient, spirituální potřeby, spirituální péče.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Spiritual needs and their diagnostics in disease

he authors of the article highlight the importance of the spiritual aspects of personality, that until recently was neglected by medical staff either shyness or nescience. There has been an effort of medical care about spiritual needs in the last few years. Althought still can not say, that it is a sufficient condition. The paper deals with the possibilities of diagnostics spiritual needs of the patient and also describes some forms of spiritual care, that can be provided in institutional care.

Keywords: spirituality, patient, spiritual needs, spiritual care.