Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2009

Specifika přístupu k pacientovi s paliativní léčbou

Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.

Specifikem paliativního péče je filosofie přístupu k pacientovi a řešení jeho problémů v porovnání s kauzálními a kurativními přístupy. Jedná se o tzv. komplexní multidisciplinární přístup. Lékař se musí s touto změnou postoje ztotožnit, přijmout jej a z hlediska tohoto pohledu i péči poskytovat. Konkrétními specifiky poskytování paliativní péče jsou: kvalita života, maximální komfort pacienta, maximální možné svobodné rozhodování pacienta, větší účast na průběhu terapie, resp. jak bude trávit svůj čas, hluboká spolupráce s blízkými osobami pacienta. Tyto ideály je možné v různých typech péče poskytovat s různou intenzitou a kvalitou.

Kľúčové slová: paliativní péče, etika, kvalita života, svobodná vůle pacienta.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Specifics of approach to patient receiving palliative care

Summary: The different between palliative care and causal curative care is in the philosophical approach to patient and to loosing his/ her problems. It is called – complex multidisciplinary approach. The physicians have to accept this point of view and to follow it in the particular cases. The main features of palliative care are: quality of life, maximum comfort, exercitation of the free will, collaborate with the patient’s family. This ideals could be reached in different institutions in different intensity and quality.

Keywords: palliative care, ethics, quality of life, free will of the patient.