Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2010

Špecifiká bolesti a jej liečby u pacientov s pľúcnymi nádormi

MUDr. Zuzana Čiljaková, MUDr. Miriam Galová

V našej práci uvádzame charakteristiky bolestivých symptómov a syndrómov u pacientov s tumorom pľúc, postupy a skúsenosti s ich liečbou. Venujeme sa špecifickým bolestivým stavom a syndrómom, ktoré súvisia s rakovinou pľúc. Podrobnejšie opisujeme bolestivý syndróm a postup pri jeho liečbe, ktorý je špecifický pre tumor pľúc lokalizovaný v apikálnej časti pravého pľúcneho laloku. Jedná sa o Pancoastov tumor (Superior Pulmonary Sulcus Syndrom – syndróm horného pľúcneho sulku). Uvádzame kazuistiku pacienta s týmto bolestivým syndrómom.

Kľúčové slová: rakovina pľúc, Superior Pulmonary Sulcus Syndrom, Pancoastov tumor, komplexná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Specifics of pain and treatment at patients with lung cancer

In our work we present the characteristics of pain symptoms and syndroms in patiens with lung cancers, the guidelines and experiences and their treatment. We deal with specific pain statutes and symptoms, wich are in connection with lung cancer. We describe pain syndrom and its treatment, which is specific for lung cancer located in upper right lung field. We talk about Superior Pulmonary Sulcus Syndrom or Pancoast tumor. We would like to present casuistic with this disease.

Keywords: lung cancer, Superior Pulmonary Sulcus Syndrom, Pancoast tumor, overall treatment.