Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2012

Sledování bolesti u nemocných po kardiochirurgické operaci – aortokoronárním bypassu

PhDr. Jana Haluzíková, PhD.

Příspěvek je zaměřen na sledování bolesti u nemocných po aortokoronárním bypassu. Cílem průzkumné práce bylo zjistit, zda sestry používají k hodnocení bolesti hodnotící škály, jaký je rozdíl v intenzitě bolesti první a šestý pooperační den a vyhodnotit, které analogové škály jsou pro nemocného k hodnocení intenzity bolesti lépe vyhovující.

Kľúčové slová: aortokoronární bypass, kardiochirurgie, bolest, vizuální analogová škála.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Monitoring post-operative pain in patients undergoing cardiac surgery – aortocoronary bypass

The main focus of the article is on post-operative pain monitoring in patients after aortocoronary bypass surgery. The main objective was to establish: 1. whether nurses use pain assessment scales, 2. the differences in pain intensity between day 1 and day 6 post-op, 3. which of the analogue scales that are available meets patient needs better as a form of pain intensity report.

Keywords: aortocoronary bypass, heart surgery, pain, visual analogue scale.