Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2010

Rôzne formy rekurentnej chronickej bolesti, ktoré sa vyskytujú súbežne u žien

MUDr. Darina Hasarová

Milióny žien na celom svete trpia bolesťami, ktoré nie sú primerane liečené pre pretrvávanie názorov o existencii tzv. „fyziologickej bolesti“ ako je menštruačná alebo pôrodná bolesť. Je len málo poznatkov o vplyve reprodukčných orgánov na etiológiu a chronifikáciu bolesti, ako aj šírenie bolesti do ďalších oblastí. Pri posudzovaní bolesti u žien sa neakceptujú patofyziologické rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré ovplyvňujú intenzitu bolesti, charakter bolesti ako aj terapeutický efekt, vzhľadom na odlišnú reakciu žien na rôzne analgetiká. V konečnom dôsledku, v liečbe nie je zohľadňovaný komplexný biopsychosociálny prístup.

Kľúčové slová: rekurentná bolesť u žien, úloha reprodukčných orgánov, bio-psycho-sociálny prístup.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Different forms of recurrent chronic pain which occurring simultaneously in women

Millions of women around the world suffer from pain which is not adequately treated, because of sustained opinion that recognize so called „physiological pain“, which represents menstrual pain or labour pain. We have little knowledge about the impact of reproductive organs on etiology, chronification and spreading of pain. Pathophysiological sexual differences between women and men that affect intensity, characteristics of pain and therapeutic effect of medication are not accepted. Ultimately, complex bio-psycho-social approach is not taken into account in the treatment.

Keywords: recurrent pain in women, impact of reproductive organs, bio-psycho-social approach.