Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2012

Psychická záťaž zdravotníkov v paliatívnej starostlivosti

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., MUDr. Alena Mažgútová, PhD., MUDr. Mária Demeterová

Neuropsychickej záťaži v súvislosti s prácou sa venuje pozornosť len asi posledných 25 rokov oproti sledovaniu napr. fyzikálnych vplyvov. Za zdraviu škodlivé sa pokladajú aj faktory súvisiace s prácou, ktoré negatívne ovplyvňujú psychické funkcie. Cieľom bolo zistiť psychickú pracovnú záťaž, celkový distres, životnú zmysluplnosť a riziko syndrómu vyhorenia.

Kľúčové slová: psychická pracovná záťaž, distres, syndróm vyhorenia, zmysel života.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychological stress in palliative care

Neuropsychological stress in connection with work to pay attention only last about 25 years. Occupational factors which adversely affect the mental functions are also harmful to health. Objectives to assess the mental workload, overall distress, the meaningfulness of life and risk of burn-out of palliative care workers.

Keywords: mental workload, distress, burnout, meaning of life.