Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2010

Prevencia chronickej bolesti

MUDr. Marta Kulichová, CSc.

Je niekoľko akútnych bolestivých syndrómov, ktoré prechádzajú do chronickej bolesti. Väčšina z nich má vo svojej podstate neuropatický komponent. U niektorých z nich možno predísť vzniku chronickej bolesti použitím preventívnych postupov. Podmienkou je splnenie dvoch nevyhnutných kritérií: musí existovať možnosť prevencie a riziko prechodu do chronickej bolesti musí byť vysoké. Uvádzame tri syndrómy, ktoré spĺňajú tento model: chronická pooperačná bolesť hrudníka, postherpetická neuralgia a fantómová bolesť po amputácii končatiny. Na základe našich vlastných a literárnych skúseností rozoberáme preventívne postupy liečby chronickej bolesti.

Kľúčové slová: liečba akútnej bolesti ako prediktor chronickej bolesti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevention of chronic pain

There are some acute pain syndroms, that can pass to the chronic pain. The most of them include a neuropathic element. To some of them, we can pretend of development of chronic pain by using of preventive approaches. The basic predictors are fulfilling of two essential factors: a possibility for prevention appears and the risk for chronicity should be high enough. The following three clinical models fulfilled the criteria: posthoracotomy pain, postherpetic neuralgia and phantom pain following limb amputation. On the basis of own experiences and data in the literature, we discuss the preventive approaches of the treatment of chronic pain.

Keywords: acute pain control as the predictor of chronic pain.