Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2008

Prevencia a liečba dekubitov

Katarína Grancová

Ošetrovateľská starostlivosť o dekubit predstavuje závažný problém, vyžaduje si zvýšenú odbornú starostlivosť a systematickosť postupov. Dekubit – preležanina – je miestne ischemické poškodenie až nekróza kože, podkožia a svalstva. Na začiatku ide o povrchové poškodenie, neskoršie hlboko siahajúce až na kosť. Poškodenie tkaniva vzniká narušením obehu krvi, nedostatočným prívodom kyslíka a výživných látok do buniek a nadmerným hromadením odpadových produktov metabolizmu v tkanivách. Predilekčným miestom vzniku dekubitov je krížová kosť, kostrčová oblasť, päty, lakte, lopatky, záhlavie a oblasť veľkých trochanterov.

Kľúčové slová: dekubit, preležanina, prevencia, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PREVENTION AND TREATMENT OF DECUBITUS ULCERS

Management of pressure ulcers and wounds (decubitus) in nursing care si an important issue. There are demanded well skilled care and methods performed in systematic way. Pressure sore is a local ischemic lesion or even necrosis on skin, deeper laying tissues and muscles. The surface skin areas are damaged at first, later also deep subcutaneous tissue layers close to bone. The most important factors in the development of tissue lesion are local impairment of blood flow, deprivation of oxygen nad essentials nutrients and excessive cumulation of toxic metabolic products. The common sites of predilection for forming of decubitus ulcers are sacral region, the ischial bones, the heals, the elbows, the shoulder-blades, the occipital bone and the great trochanter.

Keywords: decubitus, pressure sore, prevention, treatment.