Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2012

Potreba multidisciplinarity v starostlivosti o pacientov zomierajúcich v domácom prostredí – výskumná analýza ADOS

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD, Mgr. Erika Slamková

Príspevok sa zaoberá možnosťou agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti suplovať mobilný hospic. Pozornosť je venovaná longitudálnym výskumným zisteniam v oblasti liečby bolesti, psychosociálnej a spirituálnej možnosti intervencie.

Kľúčové slová: agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zomierajúci, liečba bolesti, úzkosť, sociálna opora, spiritualita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The necessity of multidisciplinar care of the dying patients in their homes – the research analyze of the Agency of home nursing care

The article is focused on the possibility of Agencies of home nursing care to substitute Home hospice care. It gives attention to the long term research results in the area of the pain treatment and possibilities of psychosocial and spiritual interventions.

Keywords: agency of home nursing care, dying patient, pain treatment, anxiety, social support, spirituality.